+420 724 255 212 hofmanova.hana@seznam.cz

Daně, účetnictví Praha

Hana Hofmanová

Vedení účetnictví

Charakteristické pro účetnictví je, že zaznamenává hospodářské jevy ve firmě a poskytuje účetní informace v daném účetním období. Všechny účetní informace se zaznamenávají do účetních knih a musí být podloženy účetními doklady, informace musí vždy obsahovat údaje přesné, spolehlivé a průkazné. To je základ účetnictví.

Vedení daňové evidence

Daňová evidence se oproti účetnictví vyznačuje především jednodušším vedením. Pro vedení daňové evidence nejsou předepsány žádné povinné výkazy, jako je tomu u účetnictví, zejména se nesestavuje účetní závěrka, ani není předepsán způsob evidence majetku, závazků, příjmů a výdajů.

Účetní a daňové poradenství

Poskytuji poradenství firmám a začínajícím podnikatelům v oblasti daní a účetnictví, která souvisí s vaším podnikáním. Jde o oblast, která je úzce provázána s ekonomikou státu, je vázána na zákon o účetnictví, vyhlášky vydané ministerstvem financí a další právní předpisy.

O nás

Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování daňových přiznání všech typů. Součástí nabídky je i poskytnutí účetního a daňového poradenství pro začínající podnikatele a firmy, které chtějí využít externího zpracování těchto oblastí. Klienty mé účetní kanceláře jsou právnické a fyzické osoby, neziskové organizace i nepodnikající osoby.

Kontakt

Hana Hofmanová

Pod lipami 339/52
130 00  Praha – Žižkov
Mobil   +420 724 255 212
E-mail    hofmanova.hana@seznam.cz           

O nás

Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování daňových přiznání všech typů. Součástí nabídky je i poskytnutí účetního a daňového poradenství pro začínající podnikatele a firmy, které chtějí využít externího zpracování těchto oblastí. Klienty mé účetní kanceláře jsou právnické a fyzické osoby, neziskové organizace i nepodnikající osoby.